Enter your text below to find synonyms and click here

What is another word for jerky?

367 synonyms found

Pronunciation:

[dʒ_ˈɜː_k_ɪ], [d͡ʒˈɜːkɪ], [d‍ʒˈɜːkɪ]
Loading...

Synonyms for Jerky:

agitated (adjective) irregular (adjective) Other synonyms and related words:

Common misspellings for Jerky:

 • jeourny,
 • yecky,
 • jermey,
 • jerkey,
 • jersy,
 • jakey,
 • merky,
 • jocky,
 • keroke,
 • jukly,
 • jercky,
 • jerrry,
 • jewrey,
 • jerhico,
 • jeckyll,
 • terkey,
 • qwerqwe,
 • jermy,
 • jerey,
 • jerny,
 • querk,
 • jquery,
 • gekko,
 • jeorge,
 • sqeeky,
 • jouerny,
 • jerney,
 • jeckel,
 • jery,
 • earky,
 • qurky,
 • georgy,
 • jeircho,
 • jedge,
 • terky,
 • jurks,
 • jerkyll,
 • kerby,
 • jercey,
 • qwirky,
 • jersuy,
 • juerny,
 • jeckal,
 • jeny,
 • keiko,
 • kneejerk,
 • jerze,
 • jeoaocy,
 • jeckyl,
 • cjeck,
 • jeryy,
 • nearky,
 • jarvik,
 • jerssy,
 • jekyl,
 • querky,
 • jerseyor,
 • jeorny,
 • quriky,
 • w35qwwqerqw,
 • beckky,
 • geeky,
 • jacky,
 • jearks,
 • jersay,
 • jeurny,
 • juicky,
 • julky,
 • qwerky.

Rhymes for Jerky:

 1. quirky, perky, turkey, murky;

Adjectives for Jerky:

 • old pal.
X