Thesaurus.net

What is another word for de pict?

2420 synonyms found

Pronunciation:

[ də pˈɪkt], [ də pˈɪkt], [ d_ə p_ˈɪ_k_t]

Synonyms for De pict:

How to use "De pict" in context?

Dědictví me kamaráde Kajetánka ještě před rokem uvedla do sveho rodneho města, kde bydlí se svou manželkou a dcerou.

Word of the Day

TATERS
Synonyms:
ace, base hit, bourgeon, burgeon forth, circuit, constitute, duty tour, embed, engraft, enlistment.