Thesaurus.net

What is another word for wasting ones effort?

3 synonyms found

Pronunciation:

[ wˈe͡ɪstɪŋ wˈɒnz ˈɛfət], [ wˈe‍ɪstɪŋ wˈɒnz ˈɛfət], [ w_ˈeɪ_s_t_ɪ_ŋ w_ˈɒ_n_z ˈɛ_f_ə_t]

Table of Contents

Similar words for wasting ones effort:

Synonyms for Wasting ones effort:

X