Enter your text below to find synonyms and click here

What is another word for weak?

143 synonyms found

Pronunciation:

[w_ˈiː_k], [wˈiːk], [wˈiːk]
Loading...

Synonyms for Weak:

feeble (adjective) impotent (adjective) irresolute (adjective) tasteless (adjective) weak (adjective) weary (adjective) Other synonyms and related words:

Common misspellings for Weak:

 • ceack,
 • wak,
 • wikki,
 • 3weeks,
 • wwrk,
 • wiakato,
 • sceak,
 • weeksa,
 • wourk,
 • worjk,
 • woirk,
 • weacker,
 • wekk,
 • week,
 • weeke,
 • qwork,
 • cheak,
 • wwork,
 • weekks,
 • feak,
 • wwek,
 • aweek,
 • wweeks,
 • wiehg,
 • cekk,
 • 4weeks,
 • weekor,
 • whoke,
 • woaw,
 • weknow,
 • worck,
 • whick,
 • welk,
 • wlak,
 • meak,
 • wea,
 • wakey,
 • weekws,
 • whear,
 • weeek,
 • weapy,
 • woerk,
 • awakw,
 • whake,
 • weath,
 • weekof,
 • wegie,
 • whike,
 • qwerqwe,
 • weekb,
 • welco,
 • weeksw,
 • wemay,
 • waork,
 • soeak,
 • weeeks,
 • sweek,
 • wepage,
 • aweak,
 • eweek,
 • 16weeks,
 • weakes,
 • weeky,
 • weack,
 • wweek,
 • weap,
 • woak,
 • wewek,
 • worik,
 • werw,
 • 9weeks,
 • aweke,
 • 1week,
 • wealk,
 • weka,
 • werks,
 • wooke,
 • weair,
 • weat,
 • wukk,
 • werck,
 • ywear,
 • 7weeks,
 • neak,
 • wheic,
 • wouke,
 • wecan,
 • peak,
 • weeklu,
 • 2week,
 • wek,
 • weoo,
 • qweek,
 • tweek,
 • weakup,
 • week''s,
 • wheek,
 • woah,
 • waway,
 • weakn,
 • wqeek,
 • workw,
 • weake,
 • deak,
 • whalk,
 • weekm,
 • weelk,
 • kwak,
 • mewark,
 • walik,
 • weagh,
 • wwear,
 • 6weeks,
 • seak,
 • weck,
 • wearig,
 • veaw,
 • wegh,
 • woalk,
 • week1,
 • waeker,
 • wellk,
 • wead,
 • wetake,
 • mohwak,
 • whaky,
 • weekl,
 • theweek,
 • weeck,
 • weach,
 • weork,
 • weavy,
 • vheck,
 • wekks,
 • week9,
 • wodka,
 • weeak,
 • worka,
 • waaaaaay,
 • weekin,
 • weark,
 • weekle,
 • wearng,
 • weakin,
 • week2,
 • weakass,
 • powerpack,
 • whak,
 • waske,
 • cwek,
 • wiah,
 • wesy,
 • weakeat,
 • 2weeks,
 • heak,
 • wialk,
 • workk,
 • heack,
 • 3week,
 • waek,
 • 5weeks,
 • wiork,
 • wecks,
 • weaked,
 • worki,
 • neack,
 • week4,
 • wakw,
 • weakley,
 • weekwe,
 • weeker,
 • whaqt,
 • eak,
 • wetar,
 • work10,
 • wiykd,
 • weas,
 • weekf,
 • knak,
 • wual,
 • weear,
 • 8weeks,
 • woork,
 • wkae,
 • werk,
 • tekk,
 • weakthy,
 • 12weeks,
 • thwak,
 • weekd,
 • wuick,
 • weav,
 • weeki,
 • weay,
 • weaks,
 • wowrk,
 • reak,
 • whork,
 • webage,
 • waikki,
 • waka,
 • weekk,
 • weesk,
 • whreck,
 • wegth,
 • whacko,
 • biweeky,
 • qeac,
 • geak,
 • heark,
 • keawe,
 • qwerky,
 • twaek,
 • wiakiki,
 • weekup,
 • walck,
 • wearm,
 • wqay,
 • oweka,
 • weaer,
 • weathg,
 • weaar,
 • weara,
 • weeka,
 • werek,
 • whau,
 • whejn,
 • weho,
 • wehy,
 • wearp,
 • zwecke.

Rhymes for Weak:

 1. reek, teak, shriek, streak, leek, clique, sleek, freak, beak, peak, peek, chic, week, squeak, pique, wreak, bleak, leak, seek, cheek, creak, creek, speak, sheikh, sneak, greek, meek, tweak, geek, sheik;
 2. antique, oblique, bespeak, critique, technique, belgique, batik, physique, cacique, unique, boutique;
 3. mozambique, dominique;

Quotes for Weak:

 1. To help U. S. workers, farmers and businesses, and America's long -term economic security, Congress should take decisive action to bring about fair trade with China, instead of squandering this opportunity on a weak Republican bill. Joe Baca.
 2. It is the nature, and the advantage, of strong people that they can bring out the crucial questions and form a clear opinion about them. The weak always have to decide between alternatives that are not their own. Dietrich Bonhoeffer.
 3. I like writing about women, weak and strong, pathetic and heroic. I like writing about men, ditto. And all the variants of men and women, beasts and demons. Tanith Lee.

Idioms of Weak:

 1. weak link ( in the chain);
 2. have a weak spot for sb/ sth;
 3. weak at the knees;
X